AS Tallinna Vesi pöördub Metroserdi poole veemõõtjate testimiseks

Reaktsioonina Eesti Päevalehes ilmunud eksitavat informatsiooni sisaldavale artiklile pöördub AS Tallinna Vesi Eesti metroloogia keskasutuse AS Metrosert poole, et samas artiklis viidatud eksperiment viidaks läbi ka teaduslikku akrediteeringut omavas sõltumatus laboris.
Kõik AS Tallinna Vesi poolt paigaldatud eramute veevooluhulga mõõtmiseks kasutatavad veearvestid  on kõrge tootmiskvaliteediga ning vastavad Euroopa standardile EN 14154 ning ka selle täpsusnõuetele. Erinevalt artiklis väidetust ei tegele AS Tallinna Vesi ise veemõõtjate taatlemise ega sertifitseerimisega, veemõõtjate kontrolli teostab riiklik metroloogia keskasutus Metrosert.
Artiklis viidatud eksperimendi tulemused omavad kaheldavat väärtust, sest kraanivee survega kiirelt mängimine ei ole iseloomulik normaalsele tarbimisele. Keskmine tallinlane tarbib ööpäevas ligi 100 liitrit vett, millest enamik kulub duši, vanni, wc-loputuskasti ning kodumasinate tarbeks ning kiirkorras veevoolu sulgemine ja avamine kolmeliitrise purgi täitmiseks ei kuulu tavapärase tarbimise hulka ning moodustab keskmise tarbija veearvest paari protsendi suuruse osa.
Vee säästlikuks tarbimiseks ei ole mõistlik avada ja sulgeda kraani kiirkorras, sest veearvestid ei saa kraani äkksulgemisel inertsi mõjul  koheselt mõõtmist lõpetada ning äkilised muutused torustike veesurves ei mõju hästi kraanidele ega torudele.
Tõstatatud probleem on laiem ning puudutab veetarbijaid kõikjal maailmas, mitte ainult Tallinnas. Rahvusvaheliselt on kirjutatud arvukalt teaduslikke töid veemõõdikute täpsusest väikestel kogustel, kuid sobivat lahendust ei ole leitud. AS Tallinna Vesi on pöördunud riikliku taatlemisasutuse Metroserdi poole, et läbi viia rida katseid erinevate tootjate veemõõtjatega väikeste koguste piires, samuti katsetada ka teiste vee-ettevõtete poolt Eestis kasutusel olevaid veemõõtjaid. Teaduslike eksperimentide tulemused peaksid selguma hiljemalt juuni esimeseks nädalaks.
 
Priit Koff
Kommunikatsioonijuht
Head of Communication

AS Tallinna Vesi
Ädala 10, Tallinn 10614, Estonia
Tel. + 372 6262 209
Fax +372 6262 300
Mob. +372
50 13 557
priit.koff@tvesi.ee
http://www.tallinnavesi.ee