Tallinna Vesi rajab 46 km uusi torustikke

AS Tallinna Vesi ehitab tänavu Tallinna linnas ligi 38,5 km  kanalisatsioonitorustikke, mille käigus luuakse ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimalus enam kui 1300 kinnistule. Lisaks rajatakse 3,2 km vee- ning 4 km sademeveetorustikke.

Suurem osa tänavustest töödest teostatakse Nõmme linnaosas, kus rajatakse ligi 33 km kanalisatsioonitorustikke ning luuakse liitumisvõimalused 1174 kinnistule. Lisaks arendatakse ühiskanalisatsiooni ka Pirital, Kristiines ning Mõigus.

”Tänase seisuga oleme Nõmme linnaosas töödega alustanud ning esimesed tänavad on juba lõpetatud,” selgitas AS Tallinna Vesi ehitusteenistuse juht Meelis Raidmaa.

Praeguseks on Nõmmel välja ehitatud kanalisatsioonitorustikud näiteks Laane, Varbola, Leegi, Läike, Hallikivi, Sisaski, Mesila, Kalevala, Hommiku, Mahla, Jõhvika ja Kuremarja tänavatel ning lähiajal on valmimas Tammiku, Särje, Rao ja Raudtee tänavad. 
Suuremahulisem ehitustegevus algab aprilli alguses, mil alustatakse Nõmmel arendusalade 9 ja 10 kanaliseerimist.
Lisaks uute kanalisatsioonitorustike rajamisele teostab AS Tallinna Vesi Nõmme piirkonnas ka veetorustike rekonstrueerimist. Põhiliselt uuendatakse veetorusid eesmärgiga parandada survet ning tagada tarbijatele häireteta veevarustus, joogivee kvaliteet ja vähendada veekadusid.
Kokku rekonstrueerib AS Tallinna Vesi praeguste kavade kohaselt 2009. aastal 16 km veetorustikke, mida on enam kui 10 kilomeetrit rohkem kui sätestab AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel sõlmitud teenusleping.
Seoses ulatuslike ehitustöödega palub AS Tallinna Vesi elanikelt mõistvat suhtumist ja vabandab ehitustegevusest tingitud ebamugavuste pärast.
”Püüame koostöös nii ehitajate kui ka liiklusreguleerijatega võimalikult vähe häirida kohalike elanike igapäevast elu. Samas toob enneolematult suur ehitusmaht tõenäoliselt kaasa teatud liiklusmuudatusi, mistõttu palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt,” lisas Raidmaa.

Täpne ülevaade 2009. aasta kanaliseerimiskavast koos kinnistute aadressidega on üleval AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel http://www.tallinnavesi.ee/?op=body&id=344

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust ligikaudu 1/3 Eesti elanikest. ASi Tallinna Vesi aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Lisainfo:
Reigo Marosov
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
6262 209
Reigo.marosov@tvesi.ee