Kes kannab veearvesti mõõtetäpsuse kontrollimise kulud?

Kui mõõtetäpsuse kontrollimisel selgub, et arvesti mõõtetäpsus on lubatud vea piires (+/-4% või +/-10%), siis kannab kulud klient, vastasel juhul AS Tallinna Vesi. Kui mõõtetäpsus ületab lubatud vea piire, tehakse kliendile ümberarvestus mõõtevea ulatuses veearvesti elamusse paigaldamise kuupäevast möödunud poole aja eest, kuid mitte rohkem kui 6 kuu ulatuses.