Joogivee kvaliteet

Pea 90% meie tarbijatest Tallinnas (Kesklinna, Lasnamäe, Mustamäe, Põhja-Tallinna, Kristiine ja Haabersti linnaosas), Maardu linnas, Muugal, Pirita asumis ning osaliselt Harkus saab oma joogivee pinnaveest. Ligi 10% Tallinna elanikest saab oma joogivee piirkondlikust põhjaveest – nendeks piirkondadeks on Nõmme, Laagri, Merivälja, Pirita, Tiskre, Saue linn ning Tiskre küla Harku vallas.

Terviseameti ja Tallinna Vee laborites on alates 2019.a kasutusel uus veeanalüüsimeetod Colilert-18. Uus meetod on senisest kiirem, täpsem ja tundlikum ning seetõttu on avastatud ka varasemast rohkem keskkonnabakterite hulka kuuluvaid coli-laadseid baktereid. Tegemist on bakteritega, mis ei kujuta ohtu inimese tervisele. Põhjalikumalt saab uue meetodi kohta lugeda Terviseameti kodulehelt.

Veekvaliteedi keskmised näitajad 2019. aastal:
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2018. aastal:
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2017. aastal:
Veekvaliteedi keskmised näitajad 2016. aastal:

Joogivee kvaliteedil on oluline mõju elanike tervisele ja heaolule. Juba aastaid on pealinna joogivee kvaliteet võrreldav kraanivee kvaliteediga mistahes Lääne-Euroopa riigis, mistõttu julgustame jätkuvalt inimesi kraanivett jooma. Joogivee kvaliteedile kehtivad ranged seadusest tulenevad nõuded ning veekvaliteedi kontroll toimub vastavalt joogivee kontrollikavadele, mille kinnitab Terviseamet. Veekvaliteeti iseloomustabki selle vastavus seadusest tulenevatele nõuetele.

2019. aasta kliendirahulolu-uuring, mille viis läbi sõltumatu uuringufirma EMOR, kinnitas, et nii meie kliendid kui tarbijad usaldavad kraanivee kvaliteeti üha enam. 2019. aastal joob kraanivett 90.44% tarbijatest, samas kui 2018. aastal oli sama näitaja 86% ning 2011. aastal vaid 48%. See näitab ühtlasi, kui oluline on suunata tähelepanu tarbijate teadlikkuse tõstmisele kraanivee kvaliteedist.

Tallinna joogivee kvaliteet püsib stabiilselt kõrge ja 2019. aasta jooksul tarbijate kraanist võetud veeproovid olid 99% vastavad kõigile nõuetele. Proovijärgselt tänavatorustikule teostatud hoolduse tulemusel vastasid ka kordusproovid kõigile veekvaliteedinõuetele. Stabiilselt väga kõrge kvaliteeditase peegeldab nii veepuhastusprotsessi efektiivsust, veetorustike õigeaegset hooldust kui ka ennetavat tööd, mille tulemusel on veeavariide arv võrgus püsinud väga madalal tasemel.