Keskkond

Oma tegevuses peame esmatähtsaks lugupidavat suhtumist meid ümbritsevasse looduskeskkonda ja seda nii vee ammutamisel kui ka puhastatud reovee loodusesse tagasisuunamisel.  Töötleme vett selliselt, et see oleks inimestele ja keskkonnale ohutu ega kahjustaks veesüsteemi õrna tasakaalu. Hoolime Läänemerest ja pingutame Läänemere veekvaliteedi ja piirkonna elanike tervisliku elukeskkonna nimel.

Kust tuleb joogivesi?

Joogivesi ammutatakse alati loodusest. Tallinnas jõuab vesi elanikeni  peamiselt Ülemiste järvest ja vähemal määral ka põhjavee puurkaevudest. Selleks, et üsna väikese Ülemiste järve vesi otsa ei saaks, on loodud laiem  veehaardesüsteem, mille moodustavad jõgedele ehitatud hüdrosõlmed, veehoidlad ja neid ühendavad kanalid, mis suunavad vajadusel Ülemistele täiendavat vett. Meie veehaardesüsteem hõlmab peamiselt Harju alamvesikonda ja Soodla, Jägala ning Pirita jõe valgalasid  ja selle kogupindala ulatub ligikaudu 1 800 ruutkilomeetrini.

Anname endast parima, et kasutada looduslikke veevarusid jätkusuutlikult ja hoida keskkonna looduslikku tasakaalu. Lisaks järveveele ja veehardesüsteemi kaudu kogunevale veele, saame kasutada ka põhjavett. Paraku taastuvad looduslikud põhjaveevarud aga väga aeglaselt, mistõttu kasutame puurkaevusid vaid hädaolukordades kui mingil põhjusel ei peaks olema võimalik joogivett Ülemiste järvest ammutada.

Kuhu läheb heitvesi?

Ka kasutatud kraanivesi (näiteks WCs, vannitoas, köögis või mõnes kodumasinas) jõuab lõpuks tagasi loodusesse. Selline vesi sisaldab aga suurel hulgal reostus- ja toitaineid (lämmastiku- ja fosforiühendeid), mis põhjustavad veekogudes taimede ülemäärast kasvu, veekvaliteedi halvenemist ning võivad viia veekogu kinni kasvamiseni.

Reostuse ärahoidmiseks on äärmiselt oluline reovee põhjalik puhastamine enne selle loodusesse tagasi juhtimist. Tallinna Vee klientide reovesi jõuab mööda kanalisatsioonitorusid Paljassaare reoveepuhastusjaama, kus see läbib keeruka puhastusprotsessi. Vett puhastades peame järgima seadusest tulenevaid  kõrgeid kvaliteedinõudeid.

Tänu igapäevasele heale opereerimistööle, kemikaalide tõhusale doseerimisele  ja mõne aasta eest käivitunud uuele biofiltrile, väljub reoveepuhastusjaamast lõhnatu ja värvitu puhas vesi, mis on keskkonnale ohutu ja vastab kõigile nõuetele.