Edasta veenäit uuenenud iseteeninduses ja võida vägevaid auhindu

Ehkki veenäidu esitamine võib näida tülika kohustusena, võidab sellest ühtviisi nii klient kui ka vee-ettevõte. Veenäidu korrapärane esitamine annab kõikidele osapooltele ajakohase info kinnistu tegeliku tarbimise kohta, mis aitab aegsasti avastada võimalikke lekkeid või vältida muid probleeme tulevikus. Mugavaim on oma kinnistu veenäitu edastada iseteeninduskeskkonnas, sest nii saab koheselt veenduda, kas esitatud näit on eelneva tarbimisega samas suurusjärgus.

Kuulates meie klientide tagasisidet, oleme iseteeninduses välja arendanud Smart-ID’ga sisselogimise, näitude massedastamise paljude tarbimiskohtade puhul ja eriti äriklientide poolt soovitud võimaluse esitada näite masinliidese (API) abil. Muuhulgas on lihtsustatud lepingute ja avalduste täitmist ning mugavdatud arveldamisega seonduvat.

Ootame kliente kasutama näitude edastamiseks meie uuenenud iseteenindust. Kõikide ajavahemikus 30. juunist 8. augustini iseteeninduses veenäidu edastanute vahel loosime välja erinevaid vägevaid auhindu. Kõigi Tallinna Vee iseteeninduses nimetatud ajavahemikus veenäidu edastanute vahel jagame 2 iPadi ja 10 nutikat veepudelit, millega saad oma veetarbimisel silma peal hoida, ning 5 veekarahvini!