AS Tallinna Vesi lõpetas Tihase kollektori ehitustööd.

AS Tallinna Vesi lõpetas Tihase kollektori ehitustööd 30.11.2016. Tegemist oli olulise ja keerulise insenertehnilise projektiga, mille investeeringumaht oli ligikaudu 6 miljonit eurot.
Tihase kollektor on osa Tallinna kanalisatsioonisüsteemist, mille kaudu juhitakse Mustamäe ning Kristiine linnaosade reovesi ning osaliselt ka sademevesi Paljassaare reoveepuhastusjaama.
Kuna Tihase kollektori rekonstrueerimistööde näol ei olnud tegu igapäevase insenertehnilise olukorraga, kaasas AS Tallinna Vesi spetsialiste ja insenere nii Eestist kui Inglismaalt (emaettevõttest United Utilities). Kokku kestsid Tihase kollektori ehitustööd üle 18 kuu.
Tänaseks töötab kollektor täies mahus ja avatud on selle vahetus läheduses asuv autoparkla ning kergliiklustee. Tihase kollektori ümbrusesse jäävad lõplikud haljastustööd tehakse 2017. aasta kevadel.