AS Tallinna Vesi 2017. aasta esimese kvartali müügitulu vähenes 4,1%

AS Tallinna Vesi 2017. aasta esimese kvartali müügitulu oli 13,78 miljonit, mis on 4,1% vähem kui eelnenud aasta samal perioodil.

Kulumieelne ärikasum (6,49 mln eur) vähenes esimeses kvartalis võrreldes aastataguse ajaga 1,5% ehk 0,13 miljoni euro võrra. Languse taga oli peamiselt väiksem sademete hulk, madalamad ehitus- ja asfalteerimistööde tulud ja suurenenud elektrikulud. Samal ajal tulud vee ja reoveeteenuste müügist kasvasid. Tulenevalt asjaolust, et ASi Tallinna Vesi tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, sõltub ettevõtte põhitegevuse tulu muutus täiel määral tarbimisest.

Ettevõtte puhaskasum kasvas vähenenud finantskulude toel 12,8% ehk 0,72 miljoni euro võrra ja küündis 6,36 miljoni euroni. Puhaskasumi suurenemist mõjutas positiivne muutus SWAP-lepingute õiglases väärtuses, samal ajal kui 2016. aasta esimeses kvartalis oli muutus negatiivne. Puhaskasum ilma SWAP lepingute ümberhindluse muutuste mõjuta oli esimeses kvartalis 6,11 miljonit eurot, mis on 3% vähem kui 2016. aastal (6,29 mln eur).

ASil Tallinna Vesi on jätkuvalt käimas kaks väga olulist kohtuvaidlust teenuslepingu ja tariifide osas nii kohalikul, kui ka rahvusvahelisel tasandil. Mõlema vaidluse osas ootame otsust 2017. aastal.

         Riina Käi
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
Tel: (+372) 62 62 262
riina.kai@tvesi.ee