AS Tallinna Vesi 2016. aasta puhaskasum langes võrreldes 2015. aastaga 7,4% võrra

Ettevõtte 2016. aasta müügitulu oli 58,98 miljonit eurot, kasvades möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 5,5% ehk 3,05 miljonit eurot. Samal ajal langes AS Tallinna Vesi 2016. aasta puhaskasum võrdluses eelmise aastaga 7,4% ehk 1,47 miljonit eurot.

AS Tallinna Vesi tariifid on külmutatud 2010. aasta tasemel, mistõttu sõltub põhitegevuse tulu, s.o veevarustus- ja reoveeteenuste müügist teenitud tulu, muutus täiel määral tarbimisest. Kui põhitegevuspiirkonnas veevarustus- ja reoveeteenustelt teenitud tulu kasvas, siis teeninduspiirkonna-välistelt aladelt saadava tulu osas toimus kerge langus. Suurim müügikasv tulenes toruehitus- ja asfalteerimisteenustelt, mis suurenesid võrreldes 2015. aastaga 1,8 miljoni euro võrra. Ettevõtte otsib jätkuvalt võimalusi kasvatada mitte-regulatiivsete teenuste äri.

Brutokasumi 3,1% ehk 1,01 miljoni euro suurune tõus on seotud arvestatava müügikasvu, suurenenud toruehitus- ja asfalteerimisteenuste kasumi ning vähenenud kemikaalikuludega, mida tasakaalustasid suurenenud muud tootmisega seotud otsekulud, palga- ja amortisatsioonikulud.

Puhaskasumi 7,4% ehk 1,47 miljoni euro suurune langus on suuresti seotud tariifivaidlusega seonduvate õigusabikuludega. Samuti mõjutas puhaskasumit negatiivselt ka Swap lepingute ümberhindamise tulemus.

Riina Käi

AS Tallinna Vesi

Finantsdirektor

Tel: (+372) 62 62 262

riina.kai@tvesi.ee