AS Tallinna Vesi 2016. aasta esimese poolaasta müügitulu on võrreldes möödunud aastaga 5,7% võrra kasvanud

Ettevõtte 2016. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 28,87 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2015. aasta sama perioodiga 5,7%, ehk 1,56 miljoni euro võrra. Esimese poolaasta müügitulu kasvu mõjutasid peamiselt vee- ja reoveeteenuste ning samuti ehitus- ning asfalteerimisteenuste müügi suurenemine.

Samas oli AS-i Tallinna Vesi esimese poolaasta ärikasum 12,47 miljonit eurot ning puhaskasum 10,91 miljonit eurot. 2015. aasta sama perioodiga võrreldes langes ärikasum 3,4% ehk 0,45 miljonit eurot ning puhaskasum 24,8% ehk 2,11 miljonit eurot.

Ärikasumi langus oli peamiselt seotud kõrgemate õigusabi kuludega. Puhaskasumit mõjutas lisaks ka SWAP-lepingute õiglase väärtus langus 0,87 miljoni euro ulatuses, võrreldes 2015. aasta 1,41 miljoni euro suuruse positiivse muutusega. 2016. aasta esimese poolaasta intressikulud olid aga, võrreldes möödunud aasta esimese kuue kuuga, 0,65 miljoni võrra väiksemad. Sellest tulenevalt, oli esimese poolaasta puhaskasum, ilma SWAP lepingute ümberhindluse muutuste mõjudeta, 2016. aastal 7,3 miljonit eurot ja 2015. aastal 7,2 miljonit eurot.

AS-il Tallinna Vesi on jätkuvalt käimas kaks väga olulist kohtuvaidlust teenuslepingu ja tariifide osas nii kohalikul, kui ka rahvusvahelisel tasandil. Esimesel poolaastal kummaski vaidluses istungeid ei toimunud. Rahvusvahelise arbitraažimenetluse ajakava on avalik ning huvilistele kättesaadav Ettevõtte 22. juunil 2015. a. avalikustatud börsiteatest (palun tutvu lähemalt siin). Rahvusvahelise arbitraažimenetluse viimane istung on planeeritud 2016. aasta novembrisse.

Tutvu 2016. aasta 1. poolaasta majandustulemustega siin.