Muudatused AS Tallinna Vesi juhatuses

AS Tallinna Vesi juhatuse liige ja tootmisdirektor David Nigel Hetherington astub tagasi ettevõtte juhatusest, uueks juhatuse liikmeks saab Robert Yuille,...

26. märts 2010 Loe edasi

AS Tallinna Vesi 2009. aasta auditeeritud majandustulemused

 AS Tallinna Vesi auditeeritud majandustulemused on kooskõlas 29. jaanuaril 2010 avaldatud esialgsete majandustulemustega.Auditeeritud andmetel suurenes möödunud aastal AS-i Tallinna Vesi...

26. märts 2010 Loe edasi

AS-i Tallinna Vesi kommentaar õiguskantsleri avaldustele

 AS Tallinna Vesi on alati tegutsenud vastavalt Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingule ning kehtivatele seadustele ning määrustele. Ettevõte ei pea kohaseks kommenteerida,...

26. märts 2010 Loe edasi