Vee- ja kanaliteenuse hinnakirjad

Teenuste hinnad Tallinnas ja Saue linnas:

 

– Koduklient:
Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,95 1,14
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,78 0,94
1 m3 hind kokku 1,73 2,08

 

– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1m3 vee eest

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
2,32 2,78

Tasu 1m3 heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest

Heitvee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,69 0,00 1,69 2,03
RG-2 1,72 0,00 1,72 2,06
RG-3 1,73 0,00 1,73 2,08
RG-4 1,74 0,25 1,99 2,39
RG-5 1,74 0,34 2,08 2,50
RG-6 1,74 0,59 2,33 2,80
RG-7 1,74 1,02 2,76 3,31
RG-8 1,74 1,87 3,61 4,33

*tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 75 (30.09.2009).

Hinnakiri alates 01.01.2011, redaktsiooniga nr 78 uuendatud hinnakirja vastavalt üleminekuga.


Teenuste hinnad Harku idaosas:

 

– Koduklient:
Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,96 1,15
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,78 0,94
1 m3 hind kokku 1,74 2,09
– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1m3 vee eest

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
2,32 2,78

Tasu 1m3 heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest

Heitvee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,69 0,00 1,69 2,03
RG-2 1,72 0,00 1,72 2,06
RG-3 1,73 0,00 1,73 2,08
RG-4 1,74 0,25 1,99 2,39
RG-5 1,74 0,34 2,08 2,50
RG-6 1,74 0,59 2,33 2,80
RG-7 1,74 1,02 2,76 3,31
RG-8 1,74 1,87 3,61 4,33

*tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest

  • Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse abonomenttasu on nullmääraga.
  • Teenuse hinnad Harku idaosa elanikele (kehtivad alates 1. aprillist 2010), juriidilisele isikule (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik), füüsilisest isikust ettevõtja (FIE). Teenuse hind on kinnitatud Harku Vallavalitsuse määrusega nr 30, 8.detsember 2009.

Teenuste hinnad Harku alevikus:

 

– Koduklient:
Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,69 0,83
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,72 0,86
1 m3 hind kokku 1,41 1,69
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Harku idaosas kehtivad alates 01.04.2010 (määrus nr 30).
– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1m3 vee eest

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
1,42 1,70

Tasu 1m3 heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest

Heitvee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-2 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-3 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-4 1,55 0,23 1,78 2,14
RG-5 1,55 0,30 1,85 2,22
RG-6 1,55 0,53 2,08 2,50
RG-7 1,55 0,93 2,48 2,98
RG-8 1,55 1,71 3,26 3,91

*tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse abonomenttasu on nullmääraga ning kehtivad Harku alevikus alates 01.01.2010 (määrus nr 19).


Teenuste hinnad Maardus:

 

– Koduklient:
Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu kalendrikuus:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vee eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Abonenttasu kalendrikuus kokku 1,34 1,60

 

– Äriklient:
Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu võetud vee eest,  sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm) järgnevalt

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm) järgnevalt:

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

NB! Ülenormatiivse reostuse tasu lisandub teenuse hinnale vastavalt Maardu Linnavalitsuse poolt (18.06.2009.a. määrusega nr 12) kehtestatud Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhendis sisalduvatele põhimõtetele.

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Maardus on kinnitatud Konkurentsiameti 18.08.2011 otsusega nr 9.1-3/11-006. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata ka elektrooniliselt.