Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakirjad

Teenuste hinnad Tallinnas ja Saue linnas:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,95 1,14
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,78 0,94
1 m3 hind kokku 1,73 2,08

 

– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
2,32 2,78

Tasu 1 m3 heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest

Heitvee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,69 0,00 1,69 2,03
RG-2 1,72 0,00 1,72 2,06
RG-3 1,73 0,00 1,73 2,08
RG-4 1,74 0,25 1,99 2,39
RG-5 1,74 0,34 2,08 2,50
RG-6 1,74 0,59 2,33 2,80
RG-7 1,74 1,02 2,76 3,31
RG-8 1,74 1,87 3,61 4,33

* tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 75 (30.09.2009).

Hinnakiri kehtib alates 01.01.2011, redaktsiooniga nr 78 uuendati hinnakirja vastavalt üleminekuga.


Teenuste hinnad Harku idaosas:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,96 1,15
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,78 0,94
1 m3 hind kokku 1,74 2,09

– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
2,32 2,78

Tasu 1 m3 heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest

Heitvee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,69 0,00 1,69 2,03
RG-2 1,72 0,00 1,72 2,06
RG-3 1,73 0,00 1,73 2,08
RG-4 1,74 0,25 1,99 2,39
RG-5 1,74 0,34 2,08 2,50
RG-6 1,74 0,59 2,33 2,80
RG-7 1,74 1,02 2,76 3,31
RG-8 1,74 1,87 3,61 4,33

*tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest

  • Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on nullmääraga.
  • Teenuse hinnad kehtivad alates 1. aprillist 2010 Harku idaosa elanikele, juriidilistele isikutele (eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik) ja füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE). Teenuse hind on kinnitatud Harku Vallavalitsuse 8. detsembri 2009 määrusega nr 30.

Teenuste hinnad Harku alevikus:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,69 0,83
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,72 0,86
1 m3 hind kokku 1,41 1,69

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Harku idaosas kehtivad alates 01.04.2010 (Harku Vallavalitsuse 8. detsembri 2009 määrus nr 30).

– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
1,42 1,70

Tasu 1 m3 heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest

Heitvee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-2 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-3 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-4 1,55 0,23 1,78 2,14
RG-5 1,55 0,30 1,85 2,22
RG-6 1,55 0,53 2,08 2,50
RG-7 1,55 0,93 2,48 2,98
RG-8 1,55 1,71 3,26 3,91

*tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse abonomenttasu on nullmääraga ning teenuse hinnad kehtivad Harku alevikus alates 01.01.2010 (Harku Vallavalitsuse 29. septembri 2009 määrus nr 19).


Teenuste hinnad Maardus:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu kalendrikuus:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vee eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Abonenttasu kalendrikuus kokku 1,34 1,60

– Äriklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Heitvee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu võetud vee eest,  sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm) järgnevalt:

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm) järgnevalt:

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

NB! Ülenormatiivse reostuse tasu lisandub teenuse hinnale vastavalt Maardu Linnavalitsuse poolt 18. juuni 2009 määrusega nr 12 kehtestatud reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhendis sisalduvatele põhimõtetele.

Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnad Maardus on kinnitatud Konkurentsiameti 18.08.2011 otsusega nr 9.1-3/11-006. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata ka elektrooniliselt.