Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnakirjad

Teenuste hinnad Tallinnas ja Saue linnas:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,95 1,14
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,78 0,94
1 m3 hind kokku 1,73 2,08

 

– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
2,32 2,78

Tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest

Reovee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,69 0,00 1,69 2,03
RG-2 1,72 0,00 1,72 2,06
RG-3 1,73 0,00 1,73 2,08
RG-4 1,74 0,25 1,99 2,39
RG-5 1,74 0,34 2,08 2,50
RG-6 1,74 0,59 2,33 2,80
RG-7 1,74 1,02 2,76 3,31
RG-8 1,74 1,87 3,61 4,33

* tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hind on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 75 (30.09.2009).

Hinnakiri kehtib alates 01.01.2011, redaktsiooniga nr 78 uuendati hinnakirja vastavalt üleminekuga.


Teenuste hinnad Harku alevikus:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 0,69 0,83
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 0,72 0,86
1 m3 hind kokku 1,41 1,69

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad Harku idaosas kehtivad alates 01.04.2010 (Harku Vallavalitsuse 8. detsembri 2009 määrus nr 30).

– Äriklient:

Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
1,42 1,70

Tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse eest sõltuvalt reoainete sisaldusest

Reovee saastegrupp Põhihind * Ülereostuse puhastamise tasu Kokku (km-ta) Kokku (km-ga)
RG-1 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-2 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-3 1,55 0,00 1,55 1,86
RG-4 1,55 0,23 1,78 2,14
RG-5 1,55 0,30 1,85 2,22
RG-6 1,55 0,53 2,08 2,50
RG-7 1,55 0,93 2,48 2,98
RG-8 1,55 1,71 3,26 3,91

*tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonomenttasu on nullmääraga ning teenuse hinnad kehtivad Harku alevikus alates 01.01.2010 (Harku Vallavalitsuse 29. septembri 2009 määrus nr 19).


Teenuste hinnad Maardus:

– Koduklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu kalendrikuus:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vee eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest (EUR/m3) 0,67 0,80
Abonenttasu kalendrikuus kokku 1,34 1,60

– Äriklient:

Hind (km-ta) Hind (km-ga)
Ühisveevärgist võetud vesi (EUR/m3) 1,23 1,48
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (EUR/m3) 1,59 1,91
1 m3 hind kokku 2,82 3,39

Abonenttasu võetud vee eest,  sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm) järgnevalt:

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

Abonenttasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele sõltuvalt kliendi poolt kasutatava toru sisediameetrist DN (mm) järgnevalt:

DN Hind (km-ta) Hind (km-ga)
15 2,24 2,69
20 4,24 5,09
25 9,79 11,75
32 14,86 17,83
40 24,02 28,82
50 ja rohkem 26,87 32,24

NB! Ülenormatiivse reostuse tasu lisandub teenuse hinnale vastavalt Maardu Linnavalitsuse poolt 18. juuni 2009 määrusega nr 12 kehtestatud reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhendis sisalduvatele põhimõtetele.

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad Maardus on kinnitatud Konkurentsiameti 18.08.2011 otsusega nr 9.1-3/11-006. Huvi korral saab kooskõlastatud tariife vaadata ka elektrooniliselt.