Veekvaliteet Lasnamäel on täielikult taastatud

Linnamäe tee, Läänemere tee ja Priisle tee piirkonna kraanivee kvaliteet on taastatud ning vee läbikeetmine ettevaatusabinõuna pole enam ühelgi kinnistul vajalik.

Teostasime veekvaliteedi parandamiseks piirkonnas regulaarselt torustike põhjalikku läbipesu ja lisasime kooskõlastatult Terviseametiga Lasnamäe kraanivette ajutiselt täiendavalt desinfitseerimisainet ehk kloori. Selle lisamine on vee-ettevõtluses tavapärane praktika ja lisatud kogus ei põhjusta ohtu tervisele. Kloori sisaldus joogivees vastab sotsiaalministri 24.09.2019 a määruses nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“ kehtestatud piirväärtusele.

Seirame kraanivee kvaliteeti regulaarselt ka edaspidi nii Lasnamäel kui ka teistes proovivõtupunktides üle linna ja kinnitame, et kraanivett võib kõikjal Tallinnas juua. Tarbijate kraanidest võetud veeproovidest vastas 2020. aastal nõuetele 99,71% proovidest.

Vabandame ajutiste ebamugavuste pärast ning täname Lasnamäe elanikke ja ettevõtjaid mõistva suhtumise eest!