Veeavariidega seotud veekatkestuste info kiirelt reaalajas kätte

Vee-ettevõtte jaoks on veeavariid igapäevaseks töö osaks, ent inimestele siiski pigem ebameeldivaks üllatuseks. Seetõttu leiab meie kodulehelt nüüdsest operatiivselt infot kõigi hetkel töös olevate veeavariide kohta. Välja on toodud katkestusest mõjutatud majad ning vee sulgemise ajaline kestus.

On väga oluline, et info veekatkestusest jõuaks inimesteni nii kiiresti kui võimalik. Veeavariid tekivad ootamatult, mistõttu kipuvad nende likvideerimised tihtilugu inimestele ebamugavusi valmistama.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse eripäraks, võrreldes näiteks elektrienergia, või telekommunikatsiooniga on keeruka infrastruktuuri tõttu sõlmitav kinnistupõhine leping. See tähendab, et isegi kui tahaksime veeavariist kiiresti teavitada kõiki elanikke, puuduvad meil need kontaktid. Info veeavariist jõuab näiteks korteriühistu esimehele ning tema kohustus oleks teavitada ka elanikke. Paraku see info ei jõua elanikeni alati õigel ajal.

Veeavariide põhjused võivad olla väga erinevad – hüdraulilised löögid, mehaanilised vigastused (näiteks ehitustegevuse käigus). Samuti võib veevõrgu hermeetilisus kaduda metalli korrosiooni ning tugevuse kaotuse põhjusel. Kõige sagedasemaks põhjuseks, mis on suuresti tingitud meie kliimast, on temperatuuri muudatustest tingitud torustiku lõhkemised. Maapind on pidevas silmale märkamatus liikumises. See avaldab jõudusid ka maapinnas asuvale torustikule. Temperatuuri muutumisel need liikumised ja torudele mõjuvad jõud suurenevad ning torud lõhkevad. Näiteks külma talvega võib pahatihti maapind külmuda enam kui 2 m sügavuseni.

Suurema läbimõõduga torulõikudele on projekteeritud ning paigaldatud kompensaatorid, et vähendada torude vastuvõtlikkust temperatuuri muudatustele. Kompensaatorid tõstavad toru vastupidavust toru pikkuse muutusele, mis on tingitud toru materjali temperatuuri muutusest. Kahjuks ei välista see aga alati veeavariide toimumist ning meie kliimas on need siiski igapäevase töö lahutamatu osa. Teeme aga endast parima, et veeavariid saaksid likvideeritud võimalikult kiiresti ning põhjustaksid inimestele võimalikult vähe ebameeldivusi.

Viite reaalajas infole leiab nii esilehelt “Katkestused”.