Vee- ja kanalisatsioonivõrk

Positiivne aspekt

Nõuetele vastav joogivesi tarbija juures, mis toetab elanikkonna tervise ja elukvaliteedi säilitamist ja parandamist.

Negatiivsed aspektid

  • Nõuetele mittevastav joogivesi tarbija juures Maardu piirkonnas, mis võib mõjutada elukvaliteedi halvenemist.
  • Veekatkestused, millega võib kaasneda elukvaliteedi langus.
  • Lokaalsed üleujutused ummistuste ja tehniliste rikete tõttu, mis võivad elanikele põhjustada ebameeldivusi ja varalist kahju.
  • Ulatuslikud üleujutused erakordsete ilmastikuolude või põhiseadmete rikete tõttu. See võib kaasa tuua elukeskkonna olulise halvenemise ning pinnase ja merevee saastamise, samuti elanikkonna vara kahjustamise.