Väljavõte välisministeeriumi 2000.a aastaraamatust.

Aastaraamat on Välisministeeriumi kodulehel vaid inglisekeelsena.

“Mainida tuleks ka Eesti–Suurbritannia partnerlussuhteid arengu-koostööprogrammide läbiviimisel, mis on suunatud Eestis läbi viidud reformide kogemuste tutvustamisele üleminekuriikidele. Suurbritannia Ühendkuningriik on väljendanud oma tahet jätkata mainitud koostööd ka tulevikus. Majandussuhted Eesti ja Suurbritannia vahel on edukalt elavnenud ning Eesti on Suurbritannia investorite ja ärimeeste silmis muutunud üha rohkem atraktiivsemaks. Suurbritannia investorid osalesid edukalt 2000.a kõige olulisemates erastamisprotsessides: nad ostsid Edelaraudtee ja garanteerisid investeeringuid summas 260 miljonit krooni viie aasta jooksul. Parima pakkumise osta 50,4% AS-i Tallinna Vesi aktsiatest ja garanteerida tulevased investeeringud tegi Suurbritannia ettevõte International Water UU. Eesti ja Suurbritannia vahelises kaubanduses on Eesti ekspordi ja impordi maht tõusnud peaaegu 25%võrra, sealjuures ületab Eesti kaupade eksport Suurbritanniasse impordimahte peaaegu 25% võrra.”