Vajumine Tihase kollektoril

Oleme tuvastanud pinnase vajumise Tihase heitveekollektori kohal. Kollektor asub Stroomi ranna piirkonnas. Seetõttu oleme reovee ning sademevee ärajuhtimise nii palju kui võimalik ümber suunanud teistesse ümberkaudsetesse kollektoritesse. Samuti oleme paigaldanud pumba, võimaldamaks Tihase kollektorist reovesi ja sademevesi juhtida paralleel-kollektorisse. Seoses remonttöödega on suletud Stroomi ranna Paldiski maantee poolne parkla. Stroomi ranna piirkonna kergliiklusteed on ümbersuunamisel.

Tihase kollektor on sõlmpunkt, mille kaudu juhitakse Mustamäe ning Kristiine piirkonna reovesi ning osaliselt ka sademevesi Paljassaare reoveepuhastusjaama.

Infot saab  vajadusel dispetšeri infotelefonilt 62 62 400.

Anname täiendavat informatsiooni kui olukord peaks muutuma.