Vähenenud veekasutuse korral tuleks torusid regulaarselt loputada

Eriolukorras on mõnegi asutuse veetarbimine ajutiselt väga väike või puudub sootuks, mis võib mõjutada vee kvaliteeti. Seetõttu jagame soovitusi kinnistu omanikele,  kuidas tagada vee värskus.

Selleks, et veetarbimise taastumisel oleks kraanist tulev vesi ikka puhas ja värske, on kaks võimalust. Esmalt tasub kaaluda kas kraanide avamist vähemalt kord nädalas, et vesi hoone veevõrgus vahetuks. Kui see ei ole võimalik, tuleb enne veekasutuse taastumist teostada põhjalikum läbipesu juba selliseid töid pakkuva ettevõtte poolt.

Torustike loputamiseks piisab tavaliselt kõigi kraanide täielikust avamisest ja loputamisest kuni vesi saavutab konstantse veevõrgu temperatuuri. Kui teie veeühendused on tühjendatud või kui ühendused on seisnud enam kui 6 kuud, paluge abi veevärgi töid teostavatelt spetsialistidelt, et teostada põhjalikum torustike loputus.

Alates maist pakub torustike pesu ja Eestis ainulaadset desinfitseerimise teenust ka Tallinna Vee tütarettevõte OÜ Watercom. Nende pakutavate teenuste kohta saab lähemalt lugeda siit.