Ühendamine olemasoleva kaevuga

Vee-ettevõte soovib, et olemasolevasse kanalisatsioonikaevu uue ühenduse projekteerimisel nähakse ette eelpool mainitud kaevu rekonstrueerimine. Kui kaevu tehniline seisukord ei võimalda rekonstrueerimist, tuleb selle asemele projekteerida uus kaev. Olemasoleva kaevu seisukorra ja vajalikud rekonstrueerimistööd määrab projekteerija ning esitab need projektis.

Sileda välisseinaga keevis- ja moodulkaev

  • Sileda välisseinaga keevis- ja moodulkaevu põhja uue ühenduse projekteerimisel peab projekteerija eelnevalt looduses kontrollima, et olemasoleva kaevu põhjas oleks ühendustoru.
  • Sileda välisseinaga keevis- ja moodulkaevu seina uue ühenduse projekteerimisel peab kasutama torusadulat, mis kinnitub kaevu seina külge happekindlate poltidega (A4) (järelühendussadul). Projekteerimisel arvestada, et torusadula kinnituspoldid ei sattuks voolurenni sisse.
Torusadul (järelühendussadul) väljaspool kanalisatsioonikaevu
Torusadul (järelühendussadul) väljaspool kanalisatsioonikaevu

Gofreeritud välisseinaga keevis- ja moodulkaev

  • Gofreeritud välisseinaga keevis- ja moodulkaevu on lubatud uus ühendus projekteerida ainult kaevu põhja. Projekteerimisel peab projekteerija eelnevalt looduses kontrollima, et olemasoleva kaevu põhjas oleks ühendustoru. Vastasel juhul tuleb projekteerida uus kaev.
Ühendustorudega kaevu põhi
Ühendustorudega kaevu põhi

Kontrolltoru

  • Kontrolltorusse on lubatud uus ühendus projekteerida ainult selle põhjas olevasse ühendustorusse.

Raudbetoonkaev

Raudbetoonkaevu uue ühenduse projekteerimisel peab projekteerija eelnevalt looduses kontrollima kaevurõngaste seisukorda. Pragudega kaevurõngad peab torkreteerima või asendama. Raudbetoonkaevu uue ühenduse projekteerimisel peab projekteerija lisaks kaevu seisukorra kirjeldamisele lisama projekti kaevu seisukorda iseloomustava(d) foto(d). Asfalteeritud pindadel paiknevale olemasolevale kaevule peab ühenduse tegemisel paigaldama ujuva kaevupäise.

  • Raudbetoonkaevu põhja uue ühenduse projekteerimisel peab projekteerija lisaks eelnevalt looduses kontrollima, et olemasoleva kaevu põhjas oleks ühendustoru. Selle puudumisel on lubatud ette näha uue põhja valamine, juhul kui on arvestatud sellega, et valamistöid oleks võimalik teostada olemasolevas kaevus. Vastasel juhul tuleb projekteerida uus kaev.
  • Raudbetoonkaevu seina uue ühenduse projekteerimine on lubatud ainult ühendusaugu freesimisel.