Toidujäätmete purusti paigaldamine

Tallinna Vesi ei luba täna paigaldada hoonetesse toidujäätmete purustamise ja ühiskanalisatsiooni juhtimiseks mõeldud seadmeid.

Ühiskanalisatsiooni juhitav kinnistu reovesi peab vastama kehtestatud piirnormidele.
Toidujäätmed kuuluvad biolagunevate jäätmete hulka, mitte reoveekanalisatsiooni.

Väljavõte Tallinna ÜVK kasutamise eeskirjast (§ 18):
(3) Ühiskanalisatsiooni on keelatud kanaliseerida reovett, mis sisaldab:
2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavaid aineid;
(5) Ühiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmeprügi, ehitusprahti, tootmisjäätmeid, lund, lokaalsete puhastite jäätmeid jms, seda ka eelnevalt purustatud kujul.