Sulgeseadmed

Kummikiilsiibrid ja DN400 (kaasa arvatud) ning suuremad nugasiibrid tuleb projekteerida raudbetoonist seadmekaevu paigaldatuna.

Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast (A2) terasest ja kinnitamiseks tuleb kasutada tootja poolt ette nähtud määret.

Kummikiilsiibrid tuleb projekteerida selliselt, et spindlipikenduste ümber on tagatud piisavalt ruumi tagasitäite tihendamiseks ja katendi taastamiseks vajalikule tehnikale.

Siibrid DN20-DN50 ja kummikiilsiibrid DN50-DN600
Elamupiirkonna kanalisatsioonisüsteemile on lubatud projekteerida veevarustuse osas esitatud nõuetele vastavad kummikiilsiibrid. Muudes tööstus- ja tootmispiirkondades ning kohtades, kus on oht happelise reovee tekkele, peab sulgeseadme kiil olema kaetud NBR kummiga. Kohtades, kus torustik on meremõju all, peab sulgeseadme kiil olema pronksist ja AISI316 spindliga. Kanalisatsioonisüsteemile projekteeritavate sulgeseadmete spetsifikatsioonid iga konkreetse objekti kohta leppida eelnevalt kokku AS-iga Tallinna Vesi.

Tihendid
Survetorustikul kasutatav tihend peab olema armeeringuga ning tihend ei tohi olla kokku volditav. Tihend peab omama vastavat keskkonnaklassi.