Ühenduste tegemine

Projekteerides harutoru (või tarnetoru) ühendamist peatoruga (või tänavatoruga), arvestada järgmist: kui harutoru (või tarnetoru) läbimõõt on väiksem kui pool peatoru (või tänavatoru) läbimõõtu, näha ette torusadul või keevisühendus; kui harutoru (või tarnetoru) läbimõõt on võrdne või suurem kui pool peatoru (või tänavatoru) läbimõõdust, näha ette kolmikuga ühendamine.

Torusadulate puhul tuleb ette näha sisseehitatud sulgeseadmega varustatud torusadulad või eraldi torusadula järel paigaldatud sulgur. Kuulventiilide kasutamine sulgeseadmena on keelatud.

Projektis tuleb lahendada ka torusõlmede toestamine. Perspektiivsed harutorud (või tarnetorud), mis jäävad tupikuks, peab projektis lahendama toestamisega.

Terasest tänavatorule keevitatud tarnetoru ühendus koos sulgeseadmega.
Terasest tänavatorule keevitatud tarnetoru ühendus koos sulgeseadmega
PE torupoogen koos toestusega
PE torupoogen koos toestusega
Perspektiivse harutoru toestamine
Perspektiivse harutoru toestamine

PE materjalist torult

 • PE materjalist peatorule (või tänavatorule) uue harutoru (tarnetoru) ühendamine tuleb projektis lahendada põkk- või elektrikeevitamisega paigaldatavate toruliitmike või torusadulate kasutamisega.
 • Olemasoleva ja uue toru või armatuuri ühendamiseks on lubatud projekteerida tõmbekindlaid tolerantsliitmikke, juhul kui ei ole võimalik tagada põkk- või elekterkeevitamiseks vajalikke tingimusi.
 • Vitstega või metallist sadulate kasutamine PE veetorudel ei ole lubatud.

PVC materjalist torult

 • Olemasoleva ja uue toru või armatuuri ühendamiseks on lubatud kasutada ainult tõmbekindlaid tolerantsliitmikke.
 • PVC materjalist peatorule (või tänavatorule) uue harutoru (tarnetoru) ühendamine tuleb projektis lahendada eelistatult kolmikuga. Kui harutoru (või tarnetoru) läbimõõt on väiksem kui pool peatoru (või tänavatoru) läbimõõdust, on lubatud kasutada muhv-tüüpi mehhaanilist torusadulat.

Malmist torult

 • Malmist peatorule (või tänavatorule) uue harutoru (tarnetoru) või toruarmatuuri ühendamine tuleb projekteerida tõmbekindlaid tolerantsliitmikke kasutades, kui peatoru (või tänavatoru)  läbimõõt on DN400 või väiksem. Juhul, kui peatoru (või tänavatoru) läbimõõt on suurem kui DN 400, võib ühenduse teostamiseks projekteerida tavalisi tolerantsliitmikke.
 • Alates läbimõõdust DN400 tuleb malmist torule uute toruarmatuuride vahele projekteerimisel ette näha äärikutega demonteerimisliitmiku kasutamist.
 • Malmist peatorule (või tänavatorule) uue harutoru (tarnetoru) projekteerimisel tuleb ette näha muhv-tüüpi torusadula kasutamine. Vitstega torusadulate kasutamine ei ole lubatud.
Malmist torule ehitatud sõlme näidis
Malmist torule ehitatud sõlme näidis

Terasest torult

 • Terasest peatorule (või tänavatorule) uue harutoru (tarnetoru) projekteerimisel tuleb ette näha peatoru (või tänavatoru) külge äärikute keevitamine ning äärikühenduse teostamine.
 • Kolmiku või sulgeseadme paigaldamiseks olemasoleva terasest peatoru vahele tuleb projektis ette näha  olemasoleva toru külge äärikute keevitamine. Tõmbekindlate ühendusliitmike kasutamine terasest torudega ühendamisel ei ole lubatud, sest maa sees olevatel terasest torudel võib esineda ovaalsust.
 • Kui olemasolevale terasest torule projekteeritakse vahele uus torusõlm, siis tuleb projektiga ette näha muutuva pikkusega demonteerimismuhvi kasutamine ehitustöödel.
 • Vitstega torusadulate kasutamine ei ole lubatud.
 • Olemasoleva terastoru välispind tuleb pärast ehitustööde teostamist puhastada ning katta bituumeniga (lindi ja mastiksiga).
Uue sõlme rajamine terasest peatoru vahele
Uue sõlme rajamine terasest peatoru vahele