Kompensaator

Kompensaator on tasakaalustusseade torustikus toimuvate liikumiste leevendamiseks.

  • Kui uus rajatav veevärgitoru projekteeritakse kaitsetorusse (hülsstorusse) või paekivvi puuritavasse õõnsusesse, peab projekteerija arvestama torustiku joonpaisumisega, hõõrdetakistusega ja muude toru liikumist põhjustavate teguritega. Arvutustes tuleb lähtuda torus voolava vee temperatuuri amplituudist vähemalt 30 ⁰C ja kompensaator või kompensaatorid valida sellest lähtuvalt.
  • Kompensaator tuleb projekteerida seadmekaevu. Toru läbiviik kaevuseinast peab võimaldama toru liikumist.
  • Projekteerija peab projektis esitama lähteandmed, mille alusel on kompensaator valitud.
Tänavatorule paigaldatud kompensaator seadmekaevus
Tänavatorule paigaldatud kompensaator seadmekaevus