Kaevikuta meetod

Kaevikuta meetodi all peetakse silmas toru paigaldamist ilma kaevikut rajamata. Selle peatüki alla liigituvad ka ettevalmistustöödeks vajalikud kaevikud. Sealjuures tuleb lähtuda järgnevast:

  • Kaevikuta ehitusmeetodil rajatavate torude projekteerimisel tuleb arvestada, et projekteeritav toru peab olema toodetud vastavalt PAS1075 spetsifikatsiooni nõutele ja selle tootmiseks kasutatav materjal peab vastama PAS1075 nõuetele.
  • Valitud kaevikuta torude ehitusmeetod ning selle teostamise võimalikkus tuleb projekteerimise ajal spetsialistiga/ehitajaga ja toru valdaja esindajaga läbi analüüsida. Projekteerimisel tuleb arvestada valitud ehitusmeetodi jaoks vajaliku töömaaga, tehnika paiknemisega, kaevikute asukohaga ja toru paiknemiseks vajaliku maa-alaga.
  • Asendiplaanil tähistada ettevalmistustöödeks vajalike kaevikute asukohad ja ehituses kasutatavad seadmed mõõtkavas.
  • Kaevikuta meetodil paigaldatavata toru puhul tuleb kasutada signaalkaablina PVC kattega happekindlat AISI 316 terastrossi minimaalse ristlõikega 5mm². Ehitustööde vastu võtmisel peab töövõtja tõendama, et märkekaabel töötab ja koostama selle kohta vastava protokolli.
Toru paiknemine maapinnal enne paigaldamist. Arvestatud on jalakäijate läbipääsuga.
Toru paiknemine maapinnal enne paigaldamist. Arvestatud on jalakäijate läbipääsuga.
Puurseadme paiknemine
Puurseadme paiknemine