Geodeesia

Topo-geodeetilised uuringud teostada vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”.
Erilist tähelepanu pöörata asendiplaanil kommunikatsioonide tingmärkidele, et need oleksid selgelt eristatavad.