Ventilatsioon

  • Reoveepumplasse paigaldatud õhutustoru peab olema valmistatud happekindlast terasest AISI 316 (sademeveepumplas AISI 304) või plastikust. Õhutustorusid peab olema min 2 tk. Esimene toru peab ulatuma pumpla sees maksimaalsest nivoost 500 mm kõrgemale, teine toru on vahetult pumpla lae lähedal ja varustatud väljatõmbe ventilaatoriga, mille tootlikus peab olema minimaalselt ühe tunni jooksul 5-kordne pumpla maht.
  • Õhutustorud peavad asetsema kõrvuti.
  • Õhutustoru konstruktsioon peab välistama sademete tungimise pumplasse.
  • Õhutustoru kõrgus pumpla laest/maapinnast min 700 mm. Õhutustoru läbimõõt min DN100.