Teenindusplatvorm

  • Teenindusplatvorm peab katma kogu pumpla diameetri. Teenindusplatvorm ja platvormi kandetalad peavad olema valmistatud reoveepumplate puhul happekindlast terasest (AISI 316) ja sadameveepumplate puhul roostevabast terasest (AISI304). Lisaks on lubatud ka komposiitmaterjali (FRP või GRP) kasutamine. Platvorm peab võimaldama pumpade teisaldamist hoolduseks.
  • Teenindusplatvormi konstruktsioon peab lähtuma töökaitse seisukohtadest – see ei tohi põhjustada libisemist, komistamist ega kukkumist.