Teenindusplatvorm

  • Teenindusplatvorm peab katma kogu pumpla diameetri. Teenindusplatvorm ja platvormi kandetalade materjal peab olema reoveepumplatel happekindlast terasest (AISI 316), sadameveepumplates roostevabast terasest (AISI304). Lisaks on lubatud ka komposiitmaterjali (FRP või GRP) kasutamine. Platvorm peab võimaldama  pumpade teisaldamist hoolduseks.
  • Teenindusplatvormi konstruktsioon peab lähtuma töökaitse seisukohtadest – see ei tohi põhjustada libisemist, komistamist ega kukkumist.