Pumpla projekteerimine

Pumpla projekteerimisel tuleb arvestada järgnevat:

 • kõik vajalikud tehnilised tingimused ja load taotleb projekteerija;
 • projekt koostatakse lähteülesandest ja kehtivatest normdokumentidest lähtudes;
 • projekti vormiline külg peab vastama kehtivatele nõuetele;
 • AS Tallinna Vesi vaatleb kompleksselt kõiki järgnevaid alamprojekte:
  • ehituslik osa;
  • tehnoloogiline osa;
  • elektripaigaldise ja automaatika osa.

Iga ehitatava või rekonstrueeritava pumpla projektis peavad sisalduma:

 • asendiplaan M1:500;
 • üldjoonised (plaanid, lõiked, vaated, sõlmed);
 • konstruktsioonide tööjoonised (sh pumpla vundament);
 • tehnoloogia ja seadmete tööprojekt, mis peab muuhulgas sisaldama:
  • tehnoloogia skeemi,
  • seadmete, torustiku materjalide, toruarmatuuri, andurite jne loetelu koos tehniliste andmetega (diameeter, surveklass, tootlikkus jne);
 • juurdepääsutee projekt;
 • haljastus ja olemasolevate katete taastamine;
 • elektriliitumisprojekt;
 • elektriinstallatsiooni (-paigalduse) projekt;
 • juhtimis-, automaatika-, valvesignalisatsiooni ja kaugjuhtimise (Scada) projekt.

Kahekambrilises ja pealisehitisega pumplas peavad olema lisaks:

 • roostevabast terasest valamu;
 • kangsegisti;
 • elektriboiler mahuga min 5 l;
 • rulliku peal pesuvoolik L = 10m ø 20 mm;
 • drenaažipump – määrab projekteerija;
 • valgustus – vastavalt tööohutuse- ja töökeskkonnanõuetele;
 • elektriradiaator –vastavalt töökeskkonnanõuetele;
 • tulekustuti – vastavalt Päästeameti eeskirjadele (+5 süsihappegaas);
 • esmaabikapp – vastavalt tööohutuse eeskirjadele;
 • paberkäterätikute hoidja;
 • veearvesti konsool.