Pumba kiirühendussiinid, alus ja tõstekett

  • Reoveepumplasse paigaldatud pumba kiirühendussiinid peavad olema valmistatud happekindlast terasest AISI 316 (sademeveepumplas AISI 304).
  • Pumba kiirpaigaldus: jala kinnituspolte, millega jalg on kinnitatud pumpla põhja külge, peab olema võimalik kasutada ka pärast pumba jala demonteerimist, võimaldamaks pumplasse paigaldada teiste tehniliste näitajatega pump.
  • Kui pumpade alus projekteeritakse betoonist, siis on vajalik betooni margi tähistamine.
  • Tõstekett peab reoveepumplates olema valmistatud happekindlast terasest ja sademeveepumplates roostevabast terasest.