Rekonstrueerimine kaevikuta meetodil

Isevoolse torustiku rekonstrueerimisprojekti koostamisel tuleb teostada rekonstrueeritava torulõigu uhtmine ja toru sisepinna kaamerauuring. Nimetatud uuring võimaldab hinnata rekonstrueerimisele mineva toru tehnilist seisukorda. Rekonstrueerimismeetodi valik sõltub toru seisukorrast ning vee läbilaskevõime vajadusest. Lõplik rekonstrueerimismeetodi valik langetatakse projekteerimis- ja ehitusinseneri ning projekti tellija arutelude käigus.

Projekti asendiplaanil tuleb mõõtkavas tähistada valitud ehitusmeetodile vastava tehnika paiknemine ning ettevalmistustöödeks vajalike kaevikute asukohad.