Tööohutusplaan

Tööohutusplaan teostada vastavalt kehtivale määrusele „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“ ning esitada tellijale ja omanikujärelevalve insenerile.