Teedeehitusega (kaevetöö loaga) seotud ehitusdokumendid

Töövõtja peab koostama ning esitama teehoiutööde järelevalvet teostanud insenerile paberkandjal:

  • pinnakatete teostusjoonised,
  • teehoituööde päevikud,
  • teehoiutööde kaetud töö aktid,
  • laboratoorsed mõõteprotokollid (sh asfaldi puurkehade katseprotokollid),
  • materjalide nõuetekohasust tõendavad dokumendid (sh asfaldi retseptid, asfaldisegu toimivusdeklaratsioonid),
  • jäätmeõiendi,
  • lõpetatava kaevetöö loa koopia.