Ehitamise kohta käivate dokumentide allkirjastamine

Ehitusdokumendi allkirjastab töövõtja poolt konkreetse ehitise eest vastutav pädev isik hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ehitusdokumendi koostamisest. Pädeva isiku mõiste all peetakse silmas ehitusseadustikus kirjeldatud pädevat isikut.

Ehitusdokumendid peavad olema allkirjastatud lisaks konkreetse ehitise eest vastutavale isikule ka peatöövõtja poolt.

Ehitusdokumendid võivad olla allkirjastatud paberil ning hiljem skanneeritud ning vormindatud PDF formaadis.