Taotluse täitmine

Tänavatorustiku ehitamise ja kasutusloa väljastamise järgselt teavitame Teid kirjalikult võimalusest liituda vee ja / või kanalisatsiooniga. Liitumistaotluse saab täita siin.