Tallinna Vesi viis XIII noorte laulu- ja tantsupeole „Püha on maa” ligikaudu 100 000 liitrit puhast joogivett

Eelmisel nädalal toimunud XIII noorte laulu- ja tantsupeole „Püha on maa” proovidesse ja etendustele viis Tallinna Vesi ligikaudu 100 000 liitrit puhast joogivett, millega saime ära hoida enam kui 200 tuhande plastpudeli tootmise, transpordi ja käitlemisega seotud ressursside kulu.

Laulupeo eel valmis Tallinna Lauluväljakul neli avalikuks kasutamiseks mõeldud joogiveekraani, millest ühe ehitust rahastas täielikult Tallinna Vesi.

Kraanide ehitustööd teostas OÜ Watercom. Avalikud joogiveepunktid on statsionaarsed ehk jäävad linnarahvale ja külalistele kasutamiseks ka pärast laulupidu.

Tallinna Vee joogiveekraanidest ning veepaakidest voolab kontrollitud kvaliteediga ja värske kraanivesi. Tallinna Vesi jälgib pidevalt veekvaliteeti. Oleme sel aastal võtnud üle 1500 veeproovi üle linna.

Tallinna avalikud kraanid on kantud veebikaardile: Avalikud joogiveekraanid (tallinn.ee). Kõik joogipunktid on märgistatud QR-koodiga, mida skäneerides näeb ka teisi kaardil asuvaid veevõtupunkte.