Tallinna Vesi: seniste analüüside järgi on Ülemiste järve vesi puhas

Täna Ülemiste järvest võetud veeproovide analüüsi tulemused ei tuvastanud Suur-Sõjamäel toimunud põlengu järgselt ühtki muutust pinnavee kvaliteedis, kuid joogivee kõrge kvaliteedi tagamiseks jätkab Tallinna Vesi täiendavate veeproovide võtmist ja analüüsimist.

AS Tallinna Vesi tootmisdirektor Ivar Ruubel lausus: „Alates Suur-Sõjamäe tänava põlengu algusest oleme hoidnud suurema tähelepanu all veepuhastusjaama suunatava toorvee kvaliteeti ning võime kinnitada, et seni pole veekvaliteedis muudatusi tuvastatud. Proove võtame nii veepinnalt kui ka 30 cm vee alt, et oleks võimalik hinnata võimaliku ujuva reostuse ja hõljuva reostuse sisaldust.“

Igapäevaselt analüüsitakse Ülemiste järvevee keemilisi ja mikrobioloogilisi näitajad vastavalt joogivee allika kontrollikavale ja keskkonnaloale, mille alusel hinnatakse vee hägusust, värvust, pH-d, elektrijuhtivust, leelisust, oksüdeeritavust, bakterite sisaldust jne. „Täna analüüsisime seoses Suur-Sõjamäe tänava põlenguga ka üldise orgaanilise aine sisaldust ning lahustunud orgaanilise süsiniku sisaldust. Neid näitajaid analüüsime tavaolukorras korra nädalas,“ tõi Ruubel välja.

Täna hommikul tehti täiendavad proovid ka reostusnäitajate, näiteks raskemetallide ja PAHide, analüüsimiseks. Veeproovid saadetakse analüüsiks Eesti Keskkonnauuringute Keskusesse, kus on vahendid, tuvastamaks polüklooritud bifenüüli (PCB), perfluoroühendite (PFOS) ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) võimalikku reostust. „Analüüsime nii täna kui homme raskemetallide sisaldust järvevees, mille proove võtame tavaliselt kord kuus. Edasise proovivõtukava osas otsustame saadud tulemuste põhjal ja jätkame täiendavate veeproovide võtmist vastavalt vajadusele,“ selgitas Ruubel.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas.

Lisainfo:

Maria Tiidus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
+372 55970295
maria.tiidus@tvesi.ee