Tallinna Vesi plaanib koondada tegevuse kahte asukohta

Tallinna Vesi plaanib loobuda oma hoonetest Ädala tänaval ning jätkata tulevikus tegutsemist kahes asukohas – Ülemiste veepuhastusjaamas ja Paljassaare reoveepuhastusjaamas. 

Tegevuse koondamine kahte asukohta lähtub nii ökonoomsusest kui ka keskkonnahoiust. Praegused ligi 60 aastat tagasi ehitatud hooned Ädala tänaval on tugevalt amortiseerunud, energiakasutuselt ebaefektiivsed ning ei vasta ettevõtte praegustele vajadustele.

„Loobudes Ädala tänava asukohast ja uuendades meie hoonestust Ülemiste veepuhastusjaama kinnistul, säästame olulisel määral nii kulusid kui ka keskkonda. Elutähtsa teenuse osutajana tõstame ka ettevõtte võimekust tagada ohutus ja toimepidevus, lihtsustame osakondade vahelist koostööd ja valmisolekut kriisisituatsioonideks,“ rääkis Tallinna Vee varahaldusdirektor Tarvi Thomberg.

Muudatus eeldab täiendava hoone rajamist Ülemiste veepuhastusjaama juurde ning selleks lammutataks mõned samal pinnal paiknevad vananenud ehitised. Praegu kasutab ettevõte Ädala tänaval ligi 10 000 m2 pinda, mis on üle kahe korra rohkem kui oleks uue hoone pind Ülemistes.

Uude hoonesse on plaanitud ruumid torustike opereerimise, torustike ehituse, veekvaliteedi ja -diagnostika, torustike info ja klienditeeninduse ning äritugiteenustega tegelevatele töötajatele.

Planeeritav maja peab vastama kõrgetele keskkonnanõuetele, on planeeritud liginullenergiahoonena ja pakub töötajatele kaasaegseid töötingimusi.

Ökonoomse ja keskkonnahoidliku hoone lahenduse leidmiseks korraldati 2023. aasta oktoobris riigihange ning nüüdseks on ideekonkursil osalenud büroode seast välja valitud arhitektuuribüroo BOA töö.

Tarvi Thombergi sõnul vastas BOA kavand kõige paremini ettevõtte eesmärkidele ja oli hindajate arvates Tallinna Vee Ülemiste veepuhastusjaama territooriumile arhitektuuriliselt ja tehniliselt kõige sobivam.

Ehitust on võimalik finantseerida olulises ulatuses praeguse Ädala tänava kinnistu müügist. Täpne ehituse maksumus selgub pärast projekteerimist ja ehitushanke läbiviimist. Uue hoone valmimine on plaanitud 2026. aastasse.