Tallinna Vee müügitulu kasvas esimeses kvartalis 12 miljoni euroni

AS Tallinna Vesi müügitulu suurenes 2022. aasta esimeses kvartalis eelmise aastaga võrreldes 2,3 protsenti ja jõudis 12,05 miljoni euroni. Müügitulu kasv tulenes äriklientide veeteenuste tarbimismahtude suurenemisest. 

AS-i Tallinna Vesi äriklientide müügitulu kasvas 2022. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18 protsenti, jõudes 3,84 miljoni euroni. Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul oli müügitulu kasvu peamine tegur koroonaviiruse leviku pidurdumisest tulenevate piirangute leevendamine, mis võimaldas avada pealinna vabaajaasutused täiemahuliselt. Sellega seoses kasvas ka majutusasutuste täituvus ja äriklientide tarbitud veeteenuste maht.

Tallinna Vee eraklientide müügitulu langes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 4 protsenti, jäädes 4,9 miljoni euro tasemele. „Eraklientide tarbimismahtude langus oli samuti seotud koroonaviiruse piirangute leevenemisega, millest tulenevalt veetsid meie kliendid varasemast rohkem aega väljaspool kodu,“ sõnas Timofejev.

Tallinna Vee 2021. aasta esimese kvartali brutokasum oli 4,38 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga langes brutokasum 15,4 protsendi võrra. Brutokasumi langus on peamiselt seotud otseste tootmiskulude kasvuga, sh kemikaalide- ja elektrikulud, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 51 protsenti. Ettevõtte ärikasum oli esimeses kvartalis 3 miljonit eurot, eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähenes ärikasum 1,66 miljoni euro võrra.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta esimeses kvartalis 2,88 miljonit eurot, mis on 1,67 miljonit vähem kui 2021. aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

Tallinna Vee dividendipoliitika kohaselt on ettevõtte eesmärk jaotada aktsionäridele dividende 50-80 protsenti ettevõtte aastakasumist. Ettevõtte nõukogu kinnitas 28. aprillil juhatuse ettepaneku teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek teha 2021. aasta kasumist väljamakse 0,65 eurot aktsia kohta. Väljamakse on võrdne 80 protsendiga 2021. aasta puhaskasumist.

Aasta esimese kolme kuu jooksul rekonstrueeris ettevõte ligi 600 meetrit vee- ja enam kui 2600 meetrit kanalisatsioonitorusid. „2022. aasta eesmärgiks on uuendada vähemalt 16 kilomeetrit vee- ja kanalisatsioonitorustikku. Hetkel on kokkulepped sõlmitud juba 17 kilomeetri torustike renoveerimiseks,“ sõnas Timofejev. Mahukad renoveerimistööd toimuvad tänavu Järvevana teel, Tulika, Kotka, Sõle ja Lõime tänaval. Uuenduse läbib ka Astangu piirkonna kanalisatsioonitorustik. Koos energiakontserniga Utilitas uuendatakse trasse Kesk-Luha, Uue-Maailma, Õllepruuli ja Tuvi tänaval.

AS Tallinna Vesi teeb tihedat koostööd Tallinna linnaga järgneva 12 aasta ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava loomisel. Kava valmib sel suvel ja annab aluse ettevõtte arengu- ja investeeringuteplaani loomiseks, et koostöös Tallinna linnaga arendada pealinna vee- ja kanalisatsioonivõrku.

Tallinna Vesi jätkas ja alustas mitmete investeeringuprojektidega, mis tagavad vee- ja kanalisatsiooniteenuse  jätkusuutlikkuse. Näiteks renoveeritakse reoveepuhastusprotsessi osaks olevate Paljassaare peapumpla šahti, rõhutõstekaevu ja aerotanke. Veepuhastuse poolelt läbivad uuenduse näiteks puhastusprotsessi osaks olevad filtrid ja veepumpla Rummu tänaval.

Tallinna Vee 2022. aasta esimese kvartali kvaliteedinäitajad olid väga heal tasemel – ettevõte pakkus usaldusväärset ning kindlat vee- ja reoveeteenust. Kraanivee kvaliteet oli 2022. aasta esimeses kvartalis suurepärasel tasemel, olles 100 protsenti kõikide kvaliteedinõuetega kooskõlas. Aasta esimese kolme kuu jooksul võttis ettevõte 842 veeproovi.

Sajaprotsendiliselt vastas kõikidele nõuetele ka reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi. Heitvesi juhitakse reoveepuhastusjaamast Läänemerre, mistõttu mõjutab see otseselt merekeskkonda. Väga heast tulemusest annab tunnistust nõutust oluliselt madalamad lämmastiku ja fosfori näitajad.

Lumine talv ja külmad ilmastikuolud aasta esimestel kuudel mõjutasid tavapäraselt veelekete osakaalu torustikus ja kanalisatsioonitorude purunemiste arvu. Ehkki neid oli esimeses kvartalis mõnevõrra rohkem, näitavad need langust tänu märtsikuu pehmematele ilmastikuoludele. Suurenenud osakaalust hoolimata oli klientidele esimeses kvartalis tagatud pidev ning kvaliteetne vee- ja reoveeteenus.

Foto: Kaupo Kalda