Tallinna Vee kvartalikasumit kergitas äriklientide suurenenud veetarbimine

Tallinna Vee müügitulu ja kasum kasvasid tänavu teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuna koroonaviiruse levikut takistavad piirangud olid leebemad ja see suurendas äriklientide veetarbimist. Ettevõtte ärikasum 2021. aasta teises kvartalis oli 5,2 miljonit eurot, mis on 13,2% enam kui 2020. aasta teises kvartalis.

Tallinna Vee  müügitulud olid 2021. aasta teises kvartalis kokku 12,97 miljonit eurot. Müügitulud suurenesid tänavu teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7,3% ehk 0,88 miljonit eurot. Äriklientide müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 17,2% 3,46 miljoni euroni. Eraklientide müügitulu kahanes 0,9% 5,05 miljoni euroni.

2021. aasta teise kvartali brutokasum kasvas 10,5% ehk 0,50 miljoni euro võrra, ulatudes 5,23 miljoni euroni. Ettevõtte ärikasum suurenes 13,2% võrra ehk 0,61 miljonit eurot, kasvades 5,20 miljoni euroni. Puhaskasum moodustas 3,07 miljonit eurot, mis on 2,9 miljonit eurot enam kui möödunud aasta samal ajal. Puhaskasumi kasvu mõjutas dividendide tulumaksukulu, mis käesoleva aasta teises kvartalis oli 2,3 miljonit eurot madalam kui eelneva aasta samal perioodil.

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul kasvas äriklientide tarbimine seoses COVID-19 pandeemiaga seotud piirangute leevendamisega. „Aprilli lõpus oli võimalik taasavada mitmed majutus- ja vabaajaasutused, mis suurendas ettevõtete veetarbimist. Tarbimise kasv mõjutas positiivselt meie müügitulemusi ning kasumit. Eraklientide tarbimine võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga mõnevõrra langes, kuna paljud inimesed pöördusid piirangute leevendamise järgselt tagasi tööle kontoritesse ning veetsid ka vaba aega senisest enam kodust väljas,“ selgitas Timofejev.

Timofejevi hinnangul on veetarbimise kasvu jätkumise eelduseks see, et Tallinna majutus- ja meelelahutussektor taastub koroonaeelsele tasemele. „Arvestades Eesti makromajanduse prognoose, eeldame ka järgmistes kvartalites veeteenuste müügimahtude vähest tõusu,“ lausus Timofejev.

Tallinna Vee peamine eesmärk on kvaliteetse kraanivee ja toimiva vee- ja kanalisatsioonivõrgu tagamine oma teeninduspiirkonna klientidele. Veeproovid kinnitavad, et Tallinna Vee teeninduspiirkonna kraanivee kvaliteet on väga kõrge – 2021. aasta teises kvartalis vastas see nõuetele 99,7%. Ka poolaasta vaates on kraanivee kvaliteet suurepärane – 99,87%.

Tavapärasest kuumem suvi pakub väljakutset kraanivee kvaliteedi tagamisel torustikes. Kraanivee kvaliteedi tagamiseks viib Tallinna Vesi vajadusel läbi ennetavaid tegevusi veekvaliteedi tagamiseks, näiteks loputab täiendavalt torustike.

Kõrgemad temperatuurid omavad mõju ka leketele ja ummistustele veevõrgus ning neid esines tänavu teises kvartalis mõnevõrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Veekatkestuste likvideerimine on kiirenenud – keskmiselt taastati veeühendus teises kvartalis 2 tunni ja 51 minutiga. Ka kanalisatsioonivõrgu purunemiste arv on langenud. Positiivse trendina on aasta-aastalt langenud ka kliendikaebuste arv, mis annab tunnustust teenuse kvaliteedi stabiilsest paranemisest.

  1. aasta teise kvartali lõpuks oli ettevõte rekonstrueerinud 4200 m veetorusid ja 4100 m kanalisatsioonitorusid. Rekonstrueerimistöid tehti nii Poska kui ka Roosikrantsi tänaval ning Kadaka teel.

Tallinna Vee reoveepuhastusjaamas jätkus teises kvartalis suurprojekt – mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine, mille ehitustöödega on kavas lõpule jõuda juuli lõpuks. Augustis alustatakse uue süsteemi testimise ja optimeerimisega.

Tallinna Vesi liitus 2021. aasta teises kvartalis keskkonnaalgatusega „Rohetiiger“, et tõsta inimeste teadlikkust puhtast veest kui ühest tähtsamast loodusressursist ning suurendada ettevõttes loodusressursside keskkonnasõbralikumat kasutamist. Oma tegevuspiirkonnas toetab Tallinna Vesi joogiveepaakidega avalikke üritusi, et tagada jahutus puhta joogiveega ka kuumal suvel.

Täpsema info leiate Tallinna Vee II kvartali tegevusaruandest: AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta teise kvartali finantstulemused (nasdaq.com)