Tallinna Vee esimese poolaasta tootmistulemused on aegade parimal tasemel

Tallinna Vee 2012. aasta esimese poolaasta tootmistulemused kõnelevad pealinna joogivee püsivalt kõrgest kvaliteedist ning Ettevõtte pühendumisest klienditeeninduse jätkuvale parandamisele ning kogukonna keskkonnateadlikkuse tõstmisega seotud tegevustele.

Tallinna Vesi teatas, et 2012. aasta poolaasta tootmistulemused püsivad kõrgel tasemel. Ettevõtte kinnitusel ületavad tootmis- ja kvaliteedinäitajad võrreldes möödunud aasta sama perioodiga oluliselt ootusi, näidates kindlat ning jätkuvat paranemist.

Ettevõte peab lisaks seadusest tulenevate keskkonna- ning kvaliteedinõuete täitmisele oluliseks pühendumist puhtamasse looduskeskkonda, veeressursi jätkusuutlikkuse kasutamisse kui ka keskkonnateadliku mõtteviisi juurutamisse. Ettevõtte tegevuse tulemusel on oluliselt vähenenud lekete tase. Kui 2001. aastal ulatus lekete tase üle 32%, siis 2012. a. I poolaastal oli lekete tase vaid 16,4 %. See tähendab, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku üle 13 tuhande kuupmeetri puhastatud joogivett. Aastaga on ka märkimisväärselt vähenenud Läänemere reostuskoormus. Võrreldes 2011. a. I poolaastaga juhitakse merre 169 tonni võrra vähem lämmastikku.

Joogivee kvaliteet on jätkuvalt kõrge. 2012. aasta esimesel poolaastal vastasid tarbija kraanidest võetud veeproovidest 99,73% kõigile nõuetele. See tähendab, et võetud 1457-st proovist ei vastanud nõuetele vaid 4 veeproovi. Neil juhtudel oli peamiseks põhjuseks ehitustegevus Tallinnas. AS Tallinna Vesi järgib Terviseameti poolt kinnitatud joogiveekvaliteedi kontrollkava, mis määratleb täpselt proovivõtukohad, -sagedused ning analüüsitavad parameetrid.

Loe lähemalt.