Tallinna Vee aktsionärid otsustavad dividendide jaotamise

ASi Tallinna Vesi juhatus kutsus 3. juuniks kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, kus muude küsimuste hulgas tuleb hääletusele eelmise aasta kasumi jaotamine ja ettepanek maksta dividendideks 13 miljonit eurot.

Aktsionäride üldkoosolekul kinnitatakse 2021. a majandusaasta konsolideeritud aruanne, toimub hääletus dividendide maksmise ja juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete vastuvõtmiseks.

AS Tallinna Vesi juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul teenis ettevõte 2021. aastal 16 165 000 eurot puhaskasumit, mille osas nõukogu on teinud ettepaneku jaotada dividendidena 13 miljonit ehk 0,65 eurot aktsia kohta.

Juhatuse tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 29. juunil 2022. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. juuni 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev 20. juuni 2022. Alates 20. juunist 2022 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 27. mail 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride üldkoosolek toimub 3. juunil 2022 algusega kell 9.00 Ülemiste veepuhastusjaama Sinises saalis aadressil Järvevana tee 3. Koosolekust osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 3. juunil 2022 kell 08.30. Elektroonilise hääletamise kord ja juhised on esitatud Tallinna Vee kodulehel. Elektrooniliselt saab hääletada alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva, s.o 2. juuni 2022, kella 17.00-ni.

AS Tallinna Vesi 2021. aasta majandusaasta aruandega ja audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.

Pärast üldkoosoleku lõppu on kõigil aktsionäridel ja meedia esindajatel võimalik tutvuda veepuhastusjaama ja selle protsessidega. Ringkäik kestab ligikaudu poolteist tundi ning selleks tuleb eelnevalt registreerida aadressil laura.korjus@tvesi.ee.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, mis teenindab enam kui 23 900 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinn börsil vabalt kaubeldavad.

Foto: Andres Raudjalg