Tallinna kraanivee kvaliteet on jätkuvalt suurepärane

 

Tegime kokkuvõtte selle aasta üheksa kuu tootmistulemustest. Sarnaselt varasemaga, näitavad tulemused püsivalt kõrget kvaliteeditaset kõigi näitajate osas. Üheksa kuu tulemused tõendavad taas, et pealinna joogivesi on väga kvaliteetne, mistõttu julgustame jätkuvalt tarbijaid kraanivett jooma.

Võtsime 2014. aasta esimese üheksa kuu jooksul Tallinnas ja Sauel paiknevate tarbijate juurest 2210 veeproovi, millest 99,77 protsenti vastasid täielikult kehtivatele kvaliteedinõuetele. Vaid viie proovi puhul ei vastanud kvaliteet nõuetele ning selle põhjuseks oli piirmäärast kõrgem raua sisaldus. Teostasime koheselt tänavate veetorustiku hoolduse, mille järgselt võetud kordusproovid vastasid kvaliteedinõuetele. “Vee kvaliteet Tallinnas on endiselt kõrgel tasemel ja seda juba aastaid, mistõttu julgustame inimesi eelistama joogiveena kraanivett,” kommenteeris tulemusi Ülemiste veepuhastusjaama juht Riho Sobi.

Aastast aastasse on vähenenud lekete tase: üheksa kuu lekete tase oli 16,33 protsenti. “See tähendab, et üheksa kuu jooksul tuli meil purunenud torusid parandada 90 korral vähem kui eelmine aasta samal ajal. Kui võrrelda näiteks kümne aasta taguse ajaga, siis lekete taseme järjepideva vähendamise abil hoitakse praegu igapäevaselt kokku pea 13 000 m3 puhastatud joogivett,” lisas Sobi.

Võimalike üleujutuste- ning reostusega seotud riskide ennetamiseks teeme regulaarselt kanalisatsioonitorustike läbipesu. Ennetava läbipesu tulemusel oli kolmandas kvartalis 23 kanalisatsiooniummistust vähem kui möödunud aastal ajal. Üheksa kuu jooksul puhastati 120 km kanalisatsioonitorustikku ja 2795 sademeveekaevu.

Klienditeeninduse juht Mari Laja tõi välja, et positiivsed muutused on toimunud ka kliendisuhete valdkonnas. “Võrreldes varasemaga, on oluliselt vähenenud klientide pöördumised meie poole seoses ummistuste, veekatkestuste ning veesurvega. Vähenenud on ka kliendikaebuste arv. Kui 2013. aastal oli üheksa kuuga tulnud 107 kaebust, 2014. aastanumbri sees on neid olnud vaid 51.” “See vähenemine on peamiselt ennetavate tööde tulemus,” lisas Laja.

Tutvu tootmistulemustega siin.