Projekti kooskõlastamine

Kui projekt on koostatud, tuleb see esitada ettevõttele kooskõlastamiseks 3 eksemplaris, millest 1 eksemplari saab liituja kooskõlastatult tagasi ja 2 eksemplari jäävad ettevõttesse. Meie kontrollime projekti vastavust tehnilistele nõuetele ja vormistame liitumislepingu koos orienteeruva liitumistasuga.

Liitumislepingu vormistamise järgselt võetame Teiega ühendust liitumislepingu allkirjastamiseks ning liitumistasu esimese osamakse (10%) tasumiseks.