Pirital võib sel nädalal olla kraaniveel tugevam kloori lõhn

Seoses veetorustiku hooldustöödega Randvere tee ja Pirita jõe vahelises piirkonnas võib käesoleval nädalal esineda kraaniveel tugevamat kloori lõhna ja maitset. Tegu on ajutiste muutustega, mis tulenevad rutiinsetest torustiku hooldustöödest ja tavapärane vee lõhn ning maitse taastuvad hiljemalt 20. oktoobriks.

Veele lisatava kloori kogused jäävad seadusega kehtestatud nõuete piiresse ja hoolimata tugevamast lõhnast võib vett jätkuvalt joogiks kasutada. Juhul kui kloori lõhn muutub häirivaks, võib veel enne kasutamist lasta mõnda aega seista või seda läbi keeta, sest nii kaovad kloorile iseloomulik lõhn ja maitse.

Lähtuvalt määrusest peab jääkkloori sisaldus veepuhastusjaamast väljuvas joogivees olema vahemikus 0,2mg/l kuni 1 mg/l. Joogivee kvaliteedi nõuded on kooskõlas EÜ joogivee direktiividega ja WHO (Maailma Terviseorganisatsioon) nõuetega.