Olulise osaluse muutus

Parvus Asset Management (UK) LLP informeeris ettevõtet 24.05.2012. aastal, et nende osalus AS-is Tallinna Vesi vähenes alla 5% piiri 23. mail 2012. aastal, mil nad vähendasid oma osalust ettevõttes 4,87 protsendini.