Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogu koosseisus

AS-i Tallinna Vesi aktsionär Tallinna linn määras seoses Deniss Boroditši volituste lõppemisega uueks nõukogu liikmeks Priit Lello. Deniss Boroditši volitused lõppesid 19. septembril 2011.a. ning Priit Lello määrati Tallinna linna poolt AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 16. novembrist 2011.a.

Priit Lello on Tallinna linna õigusdirektor ning juhib Tallinna linna õigusteenistust. Õigusdirektori tegevusvaldkonnaks on Tallinna linna õigusküsimuste koordineerimine. Õigusdirektoril on mitmekülgne kogemus avalikus õiguses, eraõiguse erinevates harudes, sealhulgas võlaõiguses, kohtumenetluses, sh põhiseaduslikkuse järelevalve asjades. Hr. Lello on 1997. aastast alates juristina töötanud mitmetel linna erinevatel ametikohtadel ning tegelenud linnavalitsuse ja linna ametiasutuste õigusnõustamisega, linna jaoks oluliste valdkondade õigusliku reguleerimise korraldamisega, millede hulka kuuluvad kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi väljaarendamise projektide õiguslike lahenduste väljatöötamine, kõigi linna avalike ülesannetega täitmisega seotud õiguslikud küsimused, õigussuhted linna ettevõtetega,  samuti on õigusdirektoril põhjalikud oskused õigusvaidluste lahendamisel, omandireformi ja haldusõiguse küsimustes. Hr. Lello on Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni liige. Hr. Lello ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

AS-i Tallinna Vesi põhikirja kohaselt on Tallinna linnal kui AS-i Tallinna Vesi suuraktsionäril (34,7% aktsiatest) õigus määrata kaks AS-i Tallinna Vesi nõukogu liiget ning United Utilities (Tallinn) BV-l kui teisel suuraktsionäril (35,3%) on samuti õigus määrata kaks AS-i Tallinna Vesi nõukogu liiget. Tallinna linnal on lisaks õigus esitada üks valitav nõukogu liikme kandidaat ning United Utilities (Tallinn) BV-l on õigus esitada kaks valitavat nõukogu liikme kandidaati AS-i Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolekule, mis valib lisaks ka kaks sõltumatut nõukogu liiget.

09. novembri 2011.a seisuga on AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeteks Robert John Gallienne, Leslie Anthony Bell (United Utilities), Simon Gardiner (United Utilities), Brendan Francis Murphy (United Utilities), Rein Ratas (Tallinna linn), Toivo Tootsen (Tallinna linn), Mart Mägi (sõltumatu) ja Valdur Laid (sõltumatu). Priit Lello (Tallinna linn) volitused AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmena algavad alates 16. novembrist 2011.a.