Muudatus AS Tallinna Vesi juhatuse koosseisus

 

25. aprillil 2013.a. esitas AS-i Tallinna Vesi teenindusdirektor ja juhatuse liige Leho Võrk Ettevõttele ametist tagasi astumise avalduse.
Hr Võrk lahkub ametikohalt 31.mail 2013.a.

 

Ian Plenderleith
Juhatuse esimees