Muudatus AS-i Tallinna Vesi nõukogu ja auditikomitee koosseisus

Seoses 10-aastase volituste tähtaja saabumisega (hea ühingujuhtimise tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium) otsustas AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek täna kutsuda tagasi nõukogu liikme Allar Jõksi. Uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks valisid seltsi aktsionärid Gerli Kivisoo, kelle volitused algavad 02.06.2023.

Gerli Kivisoo on vandeadvokaat (Eesti Advokatuuri liige alates 2005. aastast), kes on spetsialiseerunud väärtpaberituruõigusele, ühinemis- ja ülevõtmistehingutele ja äriühinguõigusele. Gerli Kivisool on LLB õigusteaduse kraad (ametlikult võrdsustatud MA kraadiga), mille ta omandas Tartu Ülikoolis 2004. aastal. Ta on kogu oma karjääri jooksul tegutsenud õigusnõustajana. Alates 2018. aastast on Gerli Kivisoo tegutsenud Advokaadibüroo Ellex Raidla partneri ja juhatuse liikmena. Ta on erinevates rollides nõustanud enamikku Eesti emitentide esmastest või teisestest avalikest pakkumistest ja noteerimistest, aga nõustanud ka arvukalt rahvusvahelisi kapitaliturgude tehinguid, millel on puutumus Eestiga. Samuti tegutseb ta Nasdaq Tallinna Börsi alternatiivturu First North ametliku nõustajana ning AS-i Ridge Capital nõukogu liikmena. Gerli Kivisoo ei oma ühtegi positsiooni ega ka otsest või kaudset osalust AS-is Tallinna Vesi.

Seoses Allar Jõksi tagasikutsumisega AS-i Tallinna Vesi nõukogust lõpevad 01.06.2023 tema volitused ka Seltsi auditikomitee liikmena. Auditikomitee uus liige valitakse AS-i Tallinna Vesi nõukogu 27.07.2023 toimuval koosolekul.

Maria Tiidus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
maria.tiidus@tvesi.ee