Merivälja ja Supluse ristmikul on torustikuavarii tõttu liikluspiirangud

Tallinnas Merivälja ja Supluse ristmikul toimuvad kanalisatsioonitorustiku avariitööd. Seetõttu on liiklejatele avatud kesklinna suunduvatest sõiduridadest vaid üks. Viimsi suunalised sõiduread on autoliiklusele avatud.

Avariitööd lõpetatakse esimesel võimalusel, kuid koos taastetöödega kehtivad liikluspiirangud eelduste kohaselt kuni 6. jaanuari õhtuni.

Tallinna Vesi palub liiklejatel juhinduda ajutistest liiklusmärkidest ja valida võimalusel alternatiivne sõidutrajektoor.

Ettevõte palub ebamugavuste pärast vabandust.