Meie infoturbesüsteemid said rahvusvaheliselt tunnustatud

27. juunil 2023 väljastati Tallinna Veele rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud ISO 27001 infoturbe juhtimissüsteemi vastavussertifikaat, mis on märk meie pühendumusest infoturbele.

Tallinna Vesi peab väga oluliseks klientide, töötajate ja koostööpartnerite andmete ja ettevõtte infovarade kaitset rünnakute eest.

ISO/IEC 27001:2013 sertifikaat kinnitab ettevõtte usaldusväärsust, infosüsteemide toimimise kvaliteeti ja meile usaldatud andmete turvalisust. Meie eesmärgiks on oma infoturbe protsesside pidev seire ja järjepidev uuendamine.

Jätkame investeerimist oma infosüsteemidesse ja töötajate koolitamisse, et hoida kõrgeimat turvalisuse taset. Seisame hea selle eest, et me kõik mõistaksime ja väärtustaksime infoturbe olulisust.

Tegemist on tuntuima rahvusvahelise standardiga infoturbe riskide haldamiseks ja infovara turbe tagamiseks organisatsioonis. Eestis on infoturbe juhtimissüsteemi vastavussertifikaat väljastatud veel väga vähestele ettevõtetele ning veesektoris oleme täna suunanäitaja rollis.